Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia gwarancją fachowej obsługi.

Korzystne zmiany dla pacjentów noszących okulary o wysokich mocach optycznych !!!

Nawet  200 zł  refundacji na soczewki okularowe !!!

DUET optical  posiada podpisaną umowę z  NFZ   na realizację refundowanych recept.
Nr umowy 125/500085/12/23

Naszych Klientów realizujących recepty  NFZ  obsługują:

  • Optyk dyplomowany  -  Diana Mushchak

  • Optyk dyplomowany  -  Maciej Kańczuga

Refundacja NFZ na soczewki okularowe w 2023 r. wynosi:

    50,- zł  na soczewki okularowe o mocach do 6,00 dpt z cylindrem do 2,00

NFZ  refunduje - dla dorosłych 70%, czyli od 35,- zł

NFZ  refunduje - dla dzieci 100%, czyli od 50,- zł

   200,- zł  na soczewki okularowe o mocach powyżej 6,00 dpt lub z cylindrem powyżej 2,00

NFZ  refunduje - dla dorosłych 90%, czyli od 180,- zł

NFZ  refunduje - dla dzieci 100%, czyli od 200,- zł

Okres użytkowania nie uległ zmianie i w odniesieniu do dzieci jest ustalany wg wskazań medycznych, nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy, a w przypadku dorosłych wynosi 2 lata.

Ważna informacja !!!

Należy zwracać uwagę, czy optyk posiada umowę z NFZ i rzeczywiście odlicza refundowaną kwotę oraz wprowadza receptę do systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja recepty na okulary w Zakładzie Optycznym nie posiadającym podpisanej umowy z  NFZ  skutkuje utratą kolejnej refundacji przysługującej co dwa lata, ponieważ poprzednia recepta figuruje wciąż jako niezrealizowana.

Lista Zakładów Optycznych posiadających podpisaną umowę na realizację recept na okulary znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Copyright © 2023, Salon Optyczny DUET optical Sosnowiec ul. Gospodarcza 15