Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia gwarancją fachowej obsługi.

DUET optical  posiada podpisaną umowę z  NFZ   na realizację refundowanych recept.
Nr umowy 125/500085/12/22

Naszych Klientów realizujących recepty  NFZ  obsługują:

  • Optyk dyplomowany  -  Diana Mushchak

  • Optyk dyplomowany  -  Maciej Kańczuga

Refundacja NFZ na soczewki okularowe w 2022 r. wynosi:

  •  50,- zł  na każde przepisane soczewki okularowe o mocach do 6,00 dpt z cylindrem do 2,00
  • 100,-zł  na każde przepisane soczewki okularowe o mocach powyżej 6,00 dpt lub z cylindrem powyżej 2,00

Z wyżej wymienionych kwot  NFZ  refunduje:

  • dla dorosłych  70% podanych limitów cenowych
  • dla dzieci      100% podanych limitów cenowych

 

Ważna informacja !!!

Należy zwracać uwagę, czy optyk posiada umowę z NFZ i rzeczywiście odlicza refundowaną kwotę oraz wprowadza receptę do systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja recepty na okulary w Zakładzie Optycznym nie posiadającym podpisanej umowy z  NFZ  skutkuje utratą kolejnej refundacji przysługującej co dwa lata, ponieważ poprzednia recepta figuruje wciąż jako niezrealizowana.

Lista Zakładów Optycznych posiadających podpisaną umowę na realizację recept na okulary znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Copyright © 2022, Salon Optyczny DUET optical Sosnowiec ul. Gospodarcza 15